Wat is "Een cursus in wonderen?"         Bespreking: Het Licht in het Onze Vader         Een paar hoofdstukken uit "Het Licht in het Onze Vader door Margareth Lee

MP3 Audio: Heel je verleden       Les 274. Vandaag behoort aan Liefde toe      Les 200. De vrede van God      Lillian Dewaters - God is alles

Het lied van het gebed         Spirituele begeleiding e.a. diensten         Agenda          Je bent onschuldig         contact

Elke maandagmiddag in juni van 13.00 - 15.00 uur in Almere.
Voor de mensen die alleen 's avonds kunnen zijn er in deze periode bijeenkomsten op donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur.

De prijs van deelname aan de hele serie bijeenkomsten is 100 euro plus de boekprijs van 15,75 euro, totaal 115,75 euro.
Je kunt hieronder meer lezen over dit boek of op de pagina over Het Licht in het Onze Vader - Margareth LeeIn deze agenda staan de bijeenkomsten op zondagen over "Een cursus in wonderen" van 13.00 - 16.00 uur. Meld je aan per email. Mail me ook als je een voorstel hebt voor een thema-bijeenkomst.

Een cursus in wonderen in Almere


over onthechten - de lessen - spirituele genezing en wonderen - Wie Je Echt Bent.


De groepsstudie van de ECIW lessen (het boek: Een cursus in wonderen) is een jaarcursus van 10 bijeenkomsten op zondagen. De eerste is op zondag 5 januari 2014 van 13.00 - 16.00 uur. Er kan een beperkt aantal mensen deelnemen. De data van de volgende bijeenkomsten worden in overleg vastgesteld. Prijs: 110 euro. Voor deze cursus is het noodzakelijk om het boek te bezitten.
In januari begint ook een jaarstudie van de werkboeklessen voor degenen die op 1 januari willen beginnen. De eerste bijeenkomst is op zondag 12 januari.

Op alle andere zondagen zijn er thema-bijeenkomsten rond "Een cursus in wonderen" op donatiebasis vanaf 20 euro per keer. Hiervoor hoef je het boek (nog) niet te bezitten. Je ontvangt een kopie van de relevante teksten bij elke sessie.
Onderwerpen:
In januari en februari gaat het over Wie Je Echt Bent.
Daarna bespreken we de uitspraken van Jezus gezien in het licht van de wet van aantrekking.
Andere onderwerpen: Hoe genas Jezus? Hoe word je een wonderheler? Over spirituele genezing en alles wat het lichaam betreft.
"Het lied van het gebed", een aanhangsel van "Een cursus in wonderen".

Elke maand is er ook een bijeenkomst waarin een inleiding in "Een cursus in wonderen" wordt gegeven. Indien je besluit mee te doen, krijgt je leven extra glans. Je kiest voor een magisch, ontzagwekkend leven vol wonderen, wanneer je kiest voor deze cursus. Doe mee met de bijeenkomsten in Almere als je voelt "dit is het helemaal voor mij". Je weet het wanneer iets voor jou is. Je mag me gerust mailen als je meer wilt weten of als je tips en suggesties voor me hebt.

De specifieke onderwerpen van "Een cursus in wonderen" worden later bekendgemaakt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Skypesessies over ECIW:. We doen dit de eerste dinsdag van de maand rond 16.00 uur. email me om mee te doen.
thema bijeenkomsten ECIW:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Wat is er zo bijzonder aan "Een cursus in wonderen?
Nou, wat is er niet bijzonder aan! Ik ken niets op aarde dat dichter bij de Waarheid komt. En je mag me geloven, de laatste 15 jaar heb ik heel veel bestudeerd buiten de Cursus om. Niets is ermee te vergelijken. En dan heb ik het niet alleen over de inhoud, maar vooral over wat het met je doet. Het is een bewustzijnsverruimend lesprogramma dat vanuit de onzichtbare wereld is ingesteld. Dit hele dikke boek werd doorgegeven aan een psychologe in Amerika, Helen Schucman, die het samen met haar collega Bill Thetford noteerde. Het boek zelf is al een wonder. Na 18 jaar studie ervan ben ik er nog steeds lyrisch over. Af en toe bestudeer ik iets nieuws, want doordat ik de website absolute1.net heb met duizenden bezoekers van over de hele wereld, sturen allerlei mensen me hun boeken en werk, hopend op een goede recensie en reclame door mij. En vaak zit er een stukje van "Een cursus in wonderen" in, dat ik bijzonder waardeer. Toch is duidelijk te merken dat dit boek niet van hier is. Het is eerder alsof niet jij de Cursus doet, maar alsof het jou doet. Het is gemaakt om je naar een ongekend hoog vibratieniveau en heel bijzondere ervaringen te leiden. En wanneer je eraan begint, snelt het hele universum je te hulp. Ik ben ervan overtuigd dat de machtigste en meest verheven meesters en engelen dan met je gaan.

Doe "Een cursus in wonderen" samen met mij en je wordt bewust van:
- de belangrijkste vraag die je bij alles moet stellen;
- hoe gemakkelijk je je heel goed kunt voelen over jezelf en over je leven;
- hoe je een wonderdoener wordt;
- een aangenamer waardesysteem;
- Meer innerlijke vrede en geluk;
- Een nieuwe kijk op je leven;
- Inzicht in hoe je de valstrik van "verlichting ego-stijl" kunt vermijden;
- Heling van alles in je leven, je relaties, je lichaam, al je levensomstandigheden;
- Meer liefde en vreugde;
- Alles wat van jou is en dat is enorm veel;
- Inzicht in waarvoor je hier kwam, je levenstaak en het doel van je leven;
- Onvoorstelbare overvloed en welvaart!
Je gaat dan weer tijdloosheid begrijpen en je dit eigen maken.
Je gaat ook beseffen wat Gods Wil voor jou echt is.
En je gaat je scheppingskracht niet langer misbruiken, maar toepassen om jouw wereld te verlossen. Elke angst voor dood in jou lost op. Je wordt dan weer verenigd met je zelf. Jij bent de Verlosser!
Je ontdekt wat het plan voor verlossing is en wat jouw functie daarin is.
Je bent al een volmaakt geschenk aan de wereld, precies zoals je nu bent. En hoe meer bewust je wordt, hoe meer je wil bijdragen en hoe minder reactief je leeft. Je leeft dan niet meer als een automaat, een marionet van de omstandigheden. Je leeft dan als een meester, die altijd bewust kiest vanuit je oneindige grootse wezen. Wat als dit is waar je altijd naar op zoek was?

In de woorden van "Een cursus in wonderen" zelf:
Uit ECIW, hoofdstuk 20, VIII: 2. Wil je je eigen Identiteit niet weer kennen? 2Zou je niet blij je twijfels voor zekerheid in willen ruilen? 3Zou je niet graag vrij van ellende willen zijn en weer van vreugde willen leren?

Uit les 156: Ik ga met God in volmaakte heiligheid.
4. Er is een licht in jou dat niet kan doven; waarvan de aanwezigheid zo heilig is dat de wereld wordt geheiligd omwille van jou. 2Al wat leeft brengt jou geschenken en legt ze in dankbaarheid en vreugde aan je voeten neer. 3De geur van bloemen is hun geschenk aan jou. 4De golven buigen zich voor je, en de bomen strekken hun armen uit om je tegen de hitte te beschutten en leggen hun bladeren vóór je op de grond opdat je op een zacht tapijt zult wandelen, terwijl de wind afneemt tot een gefluister rond jouw heilig hoofd.
5. Het licht in jou is wat het universum verlangt te zien. 2Alle levende wezens zijn stil in jouw aanwezigheid, want ze herkennen Wie jou vergezelt. 3Het licht dat jij draagt is dat van hen. 4En zo zien ze in jou hun eigen heiligheid, en groeten je als verlosser en als God. 5Aanvaard hun verering want die is verschuldigd aan de Heiligheid Zelf, Die jou vergezelt, terwijl ze in Haar milde Licht alle wezens tot Haar gelijkenis en Haar zuiverheid transformeert.
6. Dit is de manier waarop verlossing werkt. Als jij een stap terug doet, treedt het licht in jou naar voren en omgeeft de wereld. 3Het kondigt niet het einde van de zonde aan in straf en dood. 4In lichtheid en in gelach is de zonde verdwenen, omdat haar grillige absurditeit wordt gezien. 5Het is een dwaze gedachte, een gekke droom, niet beangstigend, misschien lachwekkend, maar wie wil een ogenblik verspillen aan zo'n zinloze gril terwijl hij God Zelf benadert?
7. Toch heb jij aan precies deze dwaze gedachte vele, vele jaren verspild.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


De herhaling van les 26: Mijn aanvalgedachten zijn een aanval op mijn onkwetsbaarheid.
2Hoe kan ik weten wie ik ben, wanneer ik mezelf voortdurend als aangevallen zie? 3Pijn, ziekte, verlies, ouderdom en dood lijken me te bedreigen. 4Al mijn hoop, mijn wensen en mijn plannen lijken overgeleverd aan de genade van een wereld waarover ik geen controle heb. 5Toch zijn volmaakte veiligheid en complete vervulling mijn erfgoed. 6Ik heb getracht mijn erfgoed weg te geven in ruil voor de wereld die ik zie. 7Maar God heeft mijn erfenis veilig voor mij bewaard. 8Mijn eigen werkelijke gedachten zullen mij leren wat het is.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Uit les 96: Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf.
1. Hoewel één Zelf, ervaar je jezelf als tweevoudig: zowel goed als kwaad, liefdevol èn haatdragend, als denkgeest en als lichaam. 2Dit gevoel van opgesplitst zijn in tegengestelden geeft aanleiding tot gevoelens van acute en constante conflicten, en leidt tot verwoede pogingen de tegenstrijdige aspecten van deze zelf-waarneming met elkaar te verzoenen. 3Je hebt vaak zulke oplossingen gezocht, en geen van hen heeft gewerkt. 4De tegenstellingen, die je ziet in jezelf, zul je nooit kunnen verenigen. 5Slechts éénheid is werkelijk.
2. Het feit dat waarheid en illusie niet te verzoenen zijn -ongeacht hoe je dat beproeft, wat je ook voor middelen aanwendt en waar je het probleem ook ziet- moet aanvaard worden, wil je worden verlost. 2Tot je dit aanvaard hebt, zul je een eindeloze lijst van onbereikbare doelen uitproberen; een nutteloze reeks verkwistingen van tijd en moeite, van hoop en twijfel, het ene al even nutteloos als het eraan voorafgaande, en het ene mislukt al even jammerlijk als het volgende.
3. Problemen, die geen betekenis hebben, kunnen binnen het kader, waarin ze zijn geplaatst, niet worden opgelost. 2Conflicten tussen twee zelven kunnen niet worden opgelost: goed en kwaad hebben geen enkel raakpunt. 3Het zelf, dat je gemaakt hebt, kan nooit je Zelf worden; noch kan je Zelf in tweeën gesplitst zijn èn evengoed zijn wat Het is en louter immer is. 4Een denkgeest en een lichaam kunnen niet beide werkelijk zijn. 5Probeer die twee niet te verzoenen, want het ene ontkent dat het andere echt kan zijn. 6Indien je fysiek bent, is je denkgeest uit je zelf-beeld verdwenen, want het heeft geen enkele plaats, waar het werkelijk deel aan je hebben kan. 7Als je geest bent, is het lichaam onontkoombaar betekenisloos voor je werkelijkheid.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Uit les 166: Aan mij zijn de gaven van God toevertrouwd.
14.Je zuchten zullen nu de hoop verraden van hen die voor hun bevrijding op je vertrouwen. 2Je tranen zijn die van hen. 3Als jij ziek bent, onthoud je hen alleen maar hun genezing. 4Waar jij bang voor bent, leert hen alleen maar dat hun angsten gerechtvaardigd zijn. 5Je hand wordt de gever van de aanraking van Christus; je verandering van je denkvermogen wordt het bewijs dat wie Gods gaven aanneemt, nooit iets te lijden kan hebben. 6Het wordt je toevertrouwd de wereld van pijn te bevrijden.
15.Verraad haar niet. 2Word het levende bewijs van wat de aanraking van Christus iedereen kan bieden. 3God heeft je al Zijn gaven toevertrouwd. 4Wees er in je geluk getuige van, hoe getransformeerd de denkgeest wordt die ervoor kiest Zijn gaven aan te nemen en de aanraking van Christus te voelen. 5Dat is je roeping nu. 6Want God vertrouwt het schenken van Zijn gaven toe aan allen die ze ontvangen hebben. 7Hij heeft Zijn vreugde met je gedeeld. 8En nu ga jij die met de wereld delen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Uit les 189: Ik voel de Liefde van God nu in mij.
1. Er is een licht in je dat de wereld niet kan waarnemen. 2En met de ogen ervan zul je dit licht niet zien, want je wordt door de wereld verblind. 3Toch heb je ogen om het te zien. 4Het is er om door jou gezien te worden. 5Het werd niet in je geplaatst om voor jouw zicht verborgen te blijven. 6Dit licht is een weerspiegeling van de gedachte die we nu oefenen. 7De Liefde van God in je voelen is de wereld als nieuw zien, glanzend van onschuld, stralend van hoop en gezegend met volmaakte mildheid en liefde.
2. Wie zou in zo'n wereld angst kunnen voelen? 2Het verwelkomt je, verheugt zich dat je gekomen bent, en zingt jouw lof terwijl het je behoedt voor elke vorm van gevaar en pijn. 3Het biedt je een warm en vriendelijk thuis waar je een poosje kunt verblijven. 4Het zegent je de hele dag door en waakt gedurende de nacht als een stille bewaker van je heilige slaap. 5Het ziet verlossing in je en beschermt het licht in jou waarin het het eigen licht ziet. 6Het biedt je de bloemen en de sneeuw ervan aan, in dankbaarheid voor jouw welwillendheid.
3. Dit is de wereld die door de Liefde van God geopenbaard wordt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Les 190: Ik kies de vreugde van God in plaats van pijn.
5. Het zijn alleen jouw gedachten die je pijn bezorgen. 2Niets buiten je denkgeest kan jou op enigerlei wijze schade berokkenen of kwaad doen. 3Er is geen oorzaak buiten jezelf die invloed kan hebben en benauwenis kan brengen. 4Niemand anders dan jij beïnvloedt jezelf. 5Er is niets in de wereld dat het vermogen heeft je ziek, bedroefd, zwak of broos te maken. 6Maar jij bent het die het vermogen heeft alle dingen die je ziet de baas te zijn door eenvoudigweg in te zien wat jij bent. 7Wanneer jij ziet dat ze ongevaarlijk zijn, zullen ze jouw heilige wil als de hunne aanvaarden. 8En wat als beangstigend werd gezien, wordt nu een bron van onschuld en heiligheid.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Zo kan ik nog heel lang doorgaan. Wat gebeurt er met waarnemingen, indien er geen oordelen zijn en er niets dan volmaakte gelijkheid is?
Doe mee met onze bijeenkomsten en het is niet alleen mogelijk, maar onvermijdelijk dat je zult ervaren hoe het is om te leven zonder te vergelijken, zonder te oordelen, vanuit volmaakte kennis. Stel je voor dat je moeiteloos boven elke probleemsituatie kunt blijven staan, wat gebeurt er dan? Hoe leef je dan?
Het feit dat je dit leest houdt in dat je innerlijke Leiding je hier bracht omdat iets hier van belang voor je is. Je word je steeds meer bewust van de onvoorwaardelijke liefde in je met "Een cursus in wonderen".

Als je bij jezelf denkt "dit is precies goed voor mij", kom dan in actie en meld je nu gewoon aan voor de bijeenkomsten in Almere. Neem de leiding over je leven en gun jezelf echt levensgeluk. Maak nu een begin met het leven van je dromen en begin je levenstaak te vervullen hier op aarde.

Hier is de link naar het volledige bestand van “Het lied van het gebed” waarin je meer leest over echte vergeving.
Het lied van het gebed in pdf formaat.      Het lied van het gebed als rtf bestand.


Zustersites:
www.absolute1.net met spirituele ebooks, de meeste gratis, en kwaliteitsmateriaal voor kinderen.

www.trans4mator.nl Energetische technieken om innerlijke blokkades los te laten.


margareth lee- her licht in het onze vader


Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

Wat de lezers zeggen:

Een lezer schreef:
Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in één keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiële situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

Een andere lezeres:
Je bent zo geïnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
Geliefde van Al Wat Is,
Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
Nogmaals dank voor je Liefde!

Een geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hé?).

Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
"Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
vrede en zegeningen,
Jacques Allrich

Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!


Margareth Lee
Het licht in het Onze Vader


Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

Je kunt alvast een paar hoofdstukken uit het boek lezen als:
html bestand

of als PDF bestandbeluister hier het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm:
Door de lessen van het boek "Een cursus in wonderen" te doen, begon ik te ervaren dat alles wat we ervaren, ALLES, het gevolg is van hoe we informatie waarnemen en filteren. Ik was bereid om mijn denken totaal te laten transformeren en dat resulteerde in het schrijven van dit boek.
Dit boek is voor jou als je bereid bent je leven compleet te laten transformeren. Accepteer dat wij onze eigen realiteit, onze gedachten en gevoelens kiezen. Wanneer je emotioneel conflict ervaart, ga je terug naar een toestand waarin je het gevoel hebt dat je niet kunt kiezen wat je denkt of voelt. Wek je innerlijk genie en laat deze emotionele blokkades los. Dan heb je de vrijheid om te denken en te voelen hoe je wil denken en voelen. Het is gemakkelijker dan je denkt! Stel je voor dat dit is wat je altijd zocht...


Je kunt het ook in het Engels bestellen bij www.lulu.com


Nu ook in het Nederlands als pocketboek in tastbare vorm per email te bestellen bij Stichting Absolute 1 in Almere. Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de online MP3 audio "Korte Meditaties" als bonus.
Voor de boekhandel is er een korting.

Koop dit boek compleet als ebook voor 9,95 euro.

AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende bonus ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van Stichting Absolute 1 geldt: niet tevreden, geld terug!

  lees meer ....


  Zend een email. Dan ontvang je het rekeningnummer voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Om het ebook voor 9,95 euro snel en veilig te kopen via PayPal klik op de knop.
  Koop het tastbare boek samen met de bonus online MP3 audio "Korte Meditaties" voor 14,95 euro plus porto snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeldt wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont komen er meer portokosten bij. Koop "Het licht in het Onze Vader" snel en veilig via Paypal.

 • Wat is "Een cursus in wonderen?"         Bespreking: Het Licht in het Onze Vader         Een paar hoofdstukken uit "Het Licht in het Onze Vader door Margareth Lee

  MP3 Audio: Heel je verleden       Les 274. Vandaag behoort aan Liefde toe      Les 200. De vrede van God      Lillian Dewaters - God is alles

  Het lied van het gebed         Spirituele begeleiding e.a. diensten         Agenda          Je bent onschuldig         contact