Wat is "Een cursus in wonderen?"         Bespreking: Het Licht in het Onze Vader         Een paar hoofdstukken uit "Het Licht in het Onze Vader door Margareth Lee

MP3 Audio: Heel je verleden       Les 274. Vandaag behoort aan Liefde toe      Les 200. De vrede van God      Lillian Dewaters - God is alles

Het lied van het gebed         Spirituele begeleiding e.a. diensten         Agenda          Je bent onschuldig         contact

Lillian Dewaters “God is alles”

Lillian was een echte Lichtbrenger, die volgens mij na haar overgang heeft meegewerkt aan “Een cursus in wonderen”.

Vertaling: Bert Menninga, die dit werk vrijelijk aanbood voor publicatie. Dank je, Bert, voor je liefdevolle dienst.
God is Alles wat er is! God is altijd aanwezig! God vult alle ruimte. Er is niets anders dan God!

Hoe velen van ons hebben in tijden van schijnbare nood deze magische woorden keer op keer uitgesproken om dan de wolken te zien wegtrekken en het licht weer in onze ervaring te zien aanbreken? Maar hoe velen zijn er die de diepe, fundamentele betekenis dienen te vatten, verborgen in deze eenvoudige maar verbazingwekkende zinnen.

Het zijn zulke schijnbare eenvoudige uitspraken als deze, begrepen en in praktijk gebracht, die de bedenksels genaamd zonde, ziekte, verdriet en dood doen wegvluchten en de glorie van God op aarde zoals in de hemel doen laten zien, bekend en gevoeld doen worden.

Zeer onlangs had ik een geweldig mooie ervaring die mij “vele dingen” onthulde. Op een avond bemerkte ik toevallig dat een van mijn prachtige kanaries erg onwel was. Het probleem zou longontsteking genoemd kunnen worden.

De volgende ochtend toen ik op de vogelkooitjes toe liep en de vogeltjes begroette, worstelde dit kleintje zeer met z'n gezondheid en het was duidelijk dat het stervende was. Ik opende het deurtje van z'n kooitje en nam hem in mijn handen. Het viel omver en sloot z'n ogen. Voorzichtig legde ik hem op de bodem van z'n kooitje en al nadenkend verwijderde ik me.

Overwegingen als deze kwamen: Hoe fragiel en teer zijn kanaries! Hoe hulpeloos voel je je in de aanwezigheid van een stervende vogel! Toen, heel snel, kwam de stem van waarheid, met z'n felle gloed van macht en gezag: Is God niet ALLES wat er is? Kan er God zijn en daarnaast een kanarie?

Welnu, dit kwam zo fris en nieuw binnen alsof ik het nooit eerder overwogen had. Maar natuurlijk, God is alles en er zou niet iets anders naast God kunnen bestaan. God is alles en hiermee is de zaak afgedaan. Onmiddellijk verloor ik daarop de kanarie uit het oog. De verantwoordelijkheid om hem te genezen, de dood te vernietigen, het leven te demonstreren, was weg. Er was niets dan het glorieuze bewustzijn dat God ALLES is wat er is.

De Stem ging verder: “Als God ALLES is wat er is, dan is God hier op deze plek en God kan niet sterven. En God kan niet sterven!”

Het werd gezien. Het werd gevoeld. Het werd begrepen. En zie, de kanarie vloog op z'n stokje en enkele ogenblikken later begon hij te fluiten. Een moment later zong hij het hoogste lied.

Zoals de niet ontloken knop van een roos de volle bloesem bevat, zo is dit inzicht een knop geweest van glorieus licht waaruit grote verlichting is voortgekomen.

Er werd gezien dat God alles was dat aanwezig kon zijn en vanuit deze visie kwam het vogeltje levend en gezond tevoorschijn. Welnu, waarom bracht het weghalen van de kanarie uit de gedachten, het volkomen afstand doen van het vogeltje als ziek of gezond, dood of levend, het volkomen vergeten van het vogeltje, het weer terug tot leven, gezondheid en harmonie?

Enkel ter illustratie, stel je voor dat bovenaan deze bladzijde een plaatje staat. Ik zal je vertellen wat de afbeelding is, dan kun je er voor jezelf een voorstelling van maken. Het is een plaatje van schapen, grazend op een vlakte vol met sappig gras en vlak erbij is de waakzame herder met z'n hond.Nu vraag ik je, “Wat is het wat deze schapen, deze hond en man gelijk doet zijn? Waarom zijn ze allemaal hetzelfde en wat is dit iets wat ze allemaal zijn?” Als je niet direct een antwoord kunt geven, ga ik verder: “Wat is hun substantie?” En het antwoord is, “Papier”.

Ja, ze zijn allemaal van papier. Deze schapen die je ziet, deze man en deze hond zijn allemaal hetzelfde, zijn allemaal van dezelfde substantie. Er is niets anders dan papier hier. De hond is niet hier alsof hij iets anders dan papier was, maar het papier en de hond zijn één en dezelfde. Maar enkel omwille van het spel, het plezier ervan, het plaatje of de vorm van de één wordt hond genoemd, van de ander een mens, enzovoort. Maar de hele tijd hebben we het innerlijke weten dat alleen het papier aanwezig is.

We komen nu bij God en mens. Tussen twee haakjes, is het ooit bij je opgekomen dat dit een dubbelzinnige uitspraak is “God en mens?” Zouden we niet evengoed kunnen zeggen, “ALLES en iets anders?”

We hebben gelezen en gehoord en gesproken van God en idee, van God en manifestatie, van God en mens, maar we moeten gaan inzien dat we niet God als ALLES kunnen accepteren en er nog steeds iets naast hebben. Als er een mens moet zijn, is de enige manier waarop dit kan, dat God en mens hetzelfde zijn, hetzelfde Wezen.

Als we om ons heen kijken zien we mannen, vrouwen, kinderen, dieren, vogels, planten. Wat is hun substantie? Welnu, de substantie van iets is dat waaruit het bestaat; dat wat essentieel en kenmerkend is. Bijvoorbeeld, de substantie van een vloerkleed kan wol zijn; de substantie van een stoel kan hout zijn. De vraag is, “Wat is de substantie van alle LEVENDE dingen en wezens?” Leven.

Aangezien God leven is en God alles is, is hun substantie God, Leven. De substantie van de mens is z'n leven, is God. Alles wat er aan de mens is, dat essentieel, dat werkelijk, dat onsterfelijk, dat onveranderlijk is, is z'n leven, z'n ziel, z'n geest. En dit wat z'n leven is, wat z'n ziel is, wat z'n wezen is, is God, want God is AL het leven, alle ziel, alle wezen, alle geest dat er nu en eeuwig is.

Met dit inzicht gaan we nu verder met mediteren. Als het leven van de mens, de geest van de mens, de ziel van de mens, het wezen van de mens, God is, kunnen we even doordringen in de vorm, man, vrouw, kind genaamd, en het leven, de ziel, het wezen begrijpen en zeggen, “Dit is God. Dit leven, deze ziel, deze geest, dit wezen is God. God is alles wat er hier is.”

Nu kunnen we gemakkelijk naar het plaatje van de man en de hond en de schapen kijken en zeggen, “Deze vormen zijn niet gescheiden of afzonderlijk van het papier. Hier is het papier en hier zijn de vormen maar toch zijn de vormen en het papier één”. Is dit niet zo?

En nadat gezien is dat het papier de substantie van de vorm is, en de vorm zelf is, en de vorm niet iets gescheiden en afzonderlijk is van het papier, niets van zichzelf is, kunnen we verder gaan en deze ene, “hond” noemen, een andere, “schaap” en weer een andere, “mens” noemen. We noemen hen bij verschillende namen, maar de hele tijd begrijpen we dat ze alle van zichzelf niets zijn, maar ze zijn alles wat het papier ook is, niets anders.

Is dit niet de verklaring voor de ervaring met de kanarie? De openbaring is geweest: “Alles wat een kanarie is, is z'n leven. Dan is het leven niet de kanarie, maar het leven is God! En God kan niet sterven!”

Vasthouden aan de visie op de vorm, vogeltje genoemd, zou ertoe leiden om de alheid van God uit het oog te verliezen. Maar door de visie op de alheid van God te houden, daarin zou het vogeltje inbegrepen moeten zijn, want het vogeltje bestond niet buiten God. Dus toen ik geestelijk ontwaarde dat al het leven God is en God al het leven is wat er is, werd de kanarie in z'n rechtmatige staat van gezondheid en harmonie gezien.

Hier is dan een geweldige les. Als we de hond en de man en de schapen van het papier wegnemen om de alheid van het papier te zien, dan kunnen we ze weer terugbrengen en ze begrijpen. Eveneens, als we dat wegnemen wat een kanarie, een mens, een dier genoemd wordt en zien dat het leven dat God is, alles is wat ze zijn, dan kunnen we ze kennen, begrijpen en van ze genieten.

Wanneer we geestelijk kunnen onderscheiden dat God alles is van elk leven, van elk wezen, zullen we geen dood hebben. En dit zal precies hier in deze wereld aangetoond worden.

Voorspelde niet de oordeelkundige Jezus, “Hij die z'n leven verliest, zal het vinden”? Hij die het besef van z'n leven als mens verliest en met onuitspreekbare vreugde beseft dat zijn leven God is, heeft z'n ware wezen gevonden.

Het leven van jou, de ziel van jou, de geest van jou, de God van jou is alles wat er is van jou, is het niet? Vergeet dan voor een ogenblik dat je een man, een vrouw, een kind bent en denk aan God als ALLES wat (er) is. God is ALLES!

Dit is de mystieke betekenis van zelfverloochening. Je geeft het besef op dat er God en iets naast God is. Je erkent God als ALLES-in-alles.

Staande bij het raam, kijk eens even naar die boom daarbuiten. Neem nu de vorm weg en zie het leven dat daar is. Kijk eens naar de plant die voor je in bloei staat, neem dan de vorm weg en zie de schoonheid, de lach van God. Kijk naar het kind, de man, de vrouw om je heen en zie de ziel, de geest van ze; zie de substantie van ze, de God van ze. Wat een geweldig universum van geestelijke wezens heb je dan.

Welnu, het is aangeboren en natuurlijk te weten dat God niet ziek kan zijn; dat God geen kwaal kan hebben; dat God niet arm, droevig of dood kan zijn. Je weet dit onmiddellijk, is het niet, met al het vuur en geestdrift van jezelf en je wezen?
Wanneer men de mens beschouwt, wat is het verslag dat hij hoort? “Ik ben arm. Ik ben ziek. Ik ben onwetend.” Maar wanneer God, God beschouwt, wat is het verslag dat dan uitgesproken wordt? “Dit is Mijn geliefde Zoon (Zelf), in wie Ik een welbehagen heb.” Lieve vrienden, wat is de visie die jij prefereert? Wat zijn de woorden die je het liefste wilt geven en horen?

Een vrouw kwam verslag uitbrengen dat ze gedurende twintig jaar Waarheid bestudeerd had, maar nooit “nare hoofdpijnen” overwonnen had. Ongeacht welke instructie haar werd aangeboden, of welke hulp haar werd aangereikt, het scheen haar allemaal gelijk te zijn, want er was niets dat haar ooit genas.

Haar werd toen over de alheid van God verteld en ze werd gedwongen toe te geven en te erkennen dat God geen hoofdpijn kon hebben en dat er niets is dan God. Haar werd geadviseerd niets anders over deze zaak te denken dan dit, dat God geen hoofdpijn kon hebben en dat God ALLES is wat (er) is. Toen ik haar weer zag, had ze het blije bericht dat van God komt.

Een vrouw schreef dat haar huwelijk en echtgenoot een grote mislukking was. Hij dronk. Hij was een wrede vader en echtgenoot. Een antwoord werd haar gezonden om op te houden naar deze man als haar echtgenoot te kijken, want “God is je echtgenoot”. (Jesaja 54:5).
Ik vertelde haar over “het plaatje” en zei; “Laat de vorm “mens” genaamd uit je visie weg en zie in plaats daarvan dat wat in werkelijkheid voor je is. De ziel, het wezen van deze man, is God, die niet zondigen kan, die onuitsprekelijk vriendelijk, zachtaardig, liefhebbend en vol mededogen is. Weet dat God enkel dat kan uitdrukken wat God is”.

Haar antwoord kwam te zijner tijd: “Ons gezin is fantastisch! Mijn man is een nieuw mens. Hij is zo vriendelijk en zorgzaam voor mij en de kinderen; we weten niet hoe onze blijdschap en geluk uit te drukken.”

Op een dag kwam er een oproep voor hulp van de directeur van een meisjeskostschool. Hij legde uit dat hij niet onmiddellijk in contact met een dokter kon komen en een van de meisjes die al weken ziek in de slaapzaal lag, had nu zo'n hoge koorts en was in zo'n ijltoestand dat de verpleging niet langer voor haar kon zorgen en haar in bed kon houden.

Onmiddellijk nadat ik de hoorn ophing kwam bij mij het beeld dat “Leven onveranderlijk is”. God kan geen koorts hebben. God kan niet het verstand verliezen. Leven en Bewustzijn zijn altijd hetzelfde, “Gisteren, vandaag en voor altijd.” Binnen een uur kwam de boodschap dat het meisje rustig in slaap was gevallen.
De volgende morgen zag de dienstdoende arts dat haar temperatuur normaal en haar gezondheid in volmaakte conditie was. Dit maakte zo'n indruk op school dat gedurende de volgende dagen voor verschillende andere meisjes, die voor verscheidene kwalen ook in de ziekenzaal lagen, hulp werd gevraagd. Elke keer dat er hulp gevraagd werd, werd glorieus naar God opgekeken als alles wat er is, niet in staat te veranderen (Jac. 1:17) en elke keer was de genezing snel en zeker.

Welnu, de leraar van de Waarheid bespreekt niet alles vanaf de top van heuvels. Jezus behield z'n innerlijke leringen voor z'n discipelen, omdat alleen zij die de liefde van God in hun hart hebben, bereid zijn “opnieuw” geboren te worden; genegen zijn het eigen besef van zelf terzijde te leggen.

Te zeggen dat God alles is, zonder dit innerlijke licht en verlichting, is het zelf verheerlijken en glorie en macht daar plaatsen waar het niet thuis hoort. Jezus werd in het oor gefluisterd dat als hij alleen maar deze macht als afkomstig van zichzelf wilde claimen, dat hij koning van heel de aarde kon zijn; dat hij door de straten kon lopen en soldaten en slaven voor hem zouden vechten en hem zouden aanbidden.
Maar ah, nee! Hij verwierp deze dwaze gedachte over het zelf en hij verhief het Zelf dat God is. Sommigen kunnen niet begrijpen dat de vele uitspraken van Jezus van elkaar verschillen maar toch één betekenis hebben. Hij zei bijvoorbeeld: “Alle macht is mij gegeven”; en dan, “Ik kan van mijzelf niets doen.” En, “Hij die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”; en dan “Ik heb gezegd, Ik ben de Zoon van God.”

Het zou precies hetzelfde zijn als in het plaatje dat je jezelf bovenaan de bladzijde voorstelde, een schaap zich zou uitspreken en zeggen, “Wanneer je mij ziet, zie je het papier, want ik en het papier zijn één. Ik, als schaap, kan niets zijn (zonder papier), maar alles wat het papier is, dat ben ik.”

Je kunt al gauw zien dat buiten het papier het schaap geen bestaan heeft; en zo is het waar dat er buiten God geen bestaan, geen leven is! Is dit geen glorieus feit, een Rots waarop je kunt staan, een Licht waar je je visie op kunt bouwen?

“Hij die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden” (Lukas 14:11 en 18:14), want hij weet niet voordat hij zelfs de betekenis van zulke glorieuze woorden als God is alles kan fluisteren, hij verlichting van binnenuit moet hebben ontvangen, die hem openbaart dat nooit het persoonlijke besef van identiteit God is, want alleen God is God!
We kijken om ons heen en zien de vormen, mannen, vrouwen, kinderen genaamd. Neem deze omtreklijnen, deze vormen van stoffelijk bestaan weg en wat blijft er over? Leven blijft er over. Intelligentie blijft er over. Het zijn blijft over.

Dit wordt duidelijk geïllustreerd door het feit dat als je de omtreklijnen van de schapen in het plaatje wegneemt, het papier overblijft. Welnu, kan dit leven, deze substantie, dit wezen dat God is, dat niet omlijnd, niet geconditioneerd is, longontsteking hebben, doof zijn, blind zijn, invalide zijn, dood zijn?

Kan dit leven dat vrij is, dat ongedefinieerd is, dat onvergankelijk is, dat onveranderlijk en onsterfelijk is, geconditioneerd worden, onwetend worden, bezoedeld worden? Duizend keer, Nee!

Houd je visie dan op dit LEVEN dat jij bent; op deze SUBSTANTIE, die je bent; op dit GLORIEUZE WEZEN, dat jij bent. En, geloof en heb vertrouwen dat alle ziekte, leed, armoede, dood onmogelijk en absurd, dwaas zijn, aangezien God Alles is en alles God is.

Wanneer je boeken leest met hun illustraties, verhalen, parabels, denk je dan ooit, “Oh, dat zijn gewoon geruchten, verzinsels. Enkel bijbelcitaten. Wat ik wil is iets dat me feitelijk geneest. Deze dingen zijn natuurlijk oké, maar ze hebben me tot nu toe nooit genezen?”

Of, voel je daarentegen de toevloed van vreugde en blijheid, het vuur van inzicht en verlichting? Waarom begin je nu niet, vandaag, dit inzicht van God is alles toe te passen op wat je probleem, je zorg of je bezorgdheid lijkt te zijn?

Zouden de schapen in het plaatje iets kunnen hebben dat niet in het plaatje aanwezig was? Evenmin kun jij iets hebben wat niet in en van God is. Als God geen koorts, mazelen, gebroken ledematen, ziekte, bezorgdheid, angst (of virus) kan hebben, dan bestaan ze niet en kun jij ze niet hebben, want God is alles en er is niets of niemand anders. “Ik ben God en er is niemand anders.” (Jesaja 45:22 en 46:9). Sta vast op deze rots en wat is er dan tegen je? Niets!

Veronderstel dat het geloof doofheid is. Kan God doof zijn? “Zou Hij Die het oor plant, niet horen?” (Psalm 94:9). Jij hebt geen gehoor van jezelf. God is de enige hoorder. Aangezien er geen doofheid in God is, is er helemaal geen doofheid, want er is niets naast of buiten God.
Weet dat, “De God van mij hoort volmaakt en er is niets anders voor mij. Omdat God alles is, is er niets wat Gods volmaaktheid kan verstoren. God is hier en nu; de onveranderlijke en volmaakte; de absolute en de ongeconditioneerde; de Alles in alles!”

Veronderstel dat het geloof, ziekte, pijn en stoornis is. Weet met al je kracht, hart en wezen dat God niet ziek of in pijn kan zijn; en dat er niets anders is dan God. God is volmaaktheid. God is vreugde; God is harmonie; God is glorie; God is Liefde; God is onweerstaanbare, onontkoombare, onweerlegbare gezondheid en heelheid, nu, hier, altijd en voor eeuwig, en er is niets anders dan God. Niets anders dan God!

Het leven van je lichaam is God. De activiteit van je lichaam is God. De gezondheid van je lichaam is God. Brengt dit God niet heel dicht bij je? Het is onmogelijk voor het leven om ziek te zijn, blind te zijn, doof te zijn, invalide te zijn. Onmogelijk! En jouw substantie, jouw lichaam is dit leven en dit wezen, deze gezondheid en kracht, nu en hier, is het niet?

De mens is niet van God gescheiden. Wij ontkennen niet het idee of de vorm, mens genaamd; integendeel, we verheffen het. We zien dat de vorm of de individualisatie niets van zichzelf is, maar de werkelijkheid ervan Geest, God is, de enige substantie die er is.

Het universum van de Geest wordt dan bevolkt door geestelijke wezens, wiens identiteit en individualiteit voor altijd in stand worden gehouden. God en mens zijn één, maar deze ene is God! Zoals we over het plaatje dat jij je voorstelde zouden kunnen zeggen dat de schapen en het papier één zijn, maar deze ene is het papier. Het leven en zijn formaties zijn één, maar deze ene is het Leven Zelf.

Er is geen afzonderlijk leven, zijn of een afzonderlijke vorm. Onze acceptatie van de alheid en eenheid van God als oneindig Leven, Zijn en het Gevormde laat ons, hier en nu, onze heelheid, harmonie en volmaaktheid zien.

Elke geestelijk wezen is Geest en naarmate ons besef van God als Geest, ALLES, meer en meer verlicht, meer en meer transparant wordt, zullen we in het hier en nu zulke glorieuze, volmaakte, onsterfelijke wezens zien, zonder geboorte en zonder dood, zoals die voor altijd gekend en vastgehouden worden in de Al-Aanwezigheid; De God die ALLES is.
Donaties via PayPal

Of email me voor het rekeningnummer van Stichting Absolute 1 wanneer je je waardering in geld uit wil drukken en bij wil dragen aan dit waardevolle werk. Alles wat je geeft heb je aan jezelf gegeven.


Ik geef nu elke zondagmiddag een sessie in Almere waarin we uit het boek lezen en samen mediteren. Je kunt een donatie vanaf 20 euro geven. Alles wat je geeft heb je jezelf gegeven. Zendt me een mailtje Bestellingen als je mee wil doen.


Stichting Miracles in Contact geeft een tijdschrift uit en organiseert maandelijks een bijeenkomst in Amersfoort.
Nog meer Nederlandstalige websites over "Een cursus in wonderen":
www.eencursusinwonderen.com
en www.ronduiteencursusinwonderen.com


Zustersites:
www.absolute1.net met spirituele ebooks, de meeste gratis, en kwaliteitsmateriaal voor kinderen.

www.trans4mator.nl Energetische technieken samen met de principes van "Een cursus in wonderen" om innerlijke blokkades op te ruimen.

Wat is "Een cursus in wonderen?"         Bespreking: Het Licht in het Onze Vader         Een paar hoofdstukken uit "Het Licht in het Onze Vader door Margareth Lee

MP3 Audio: Heel je verleden       Les 274. Vandaag behoort aan Liefde toe      Les 200. De vrede van God      Lillian Dewaters - God is alles

Het lied van het gebed         Spirituele begeleiding e.a. diensten         Agenda          Je bent onschuldig         contact