Wat is "Een cursus in wonderen?"         Bespreking: Het Licht in het Onze Vader         Een paar hoofdstukken uit "Het Licht in het Onze Vader door Margareth Lee

MP3 Audio: Heel je verleden       Les 274. Vandaag behoort aan Liefde toe      Les 200. De vrede van God      Lillian Dewaters - God is alles

Het lied van het gebed         Spirituele begeleiding e.a. diensten         Agenda          Je bent onschuldig         contact

        LES 200


        Er is geen vrede dan de vrede van God.

1. Zoek maar niet verder. 2Je zult geen andere vrede vinden dan de vrede van God. 3Aanvaard dit feit en bespaar jezelf de foltering van nog meer bittere teleurstellingen, sombere wanhoop en gevoel van ijskoude hopeloosheid en twijfel. 4Zoek maar niet verder. 5Er is niets anders dat je vinden kunt dan de vrede van God, tenzij je zoekt naar ellende en pijn.

2. Dit is het eindpunt waar iedereen tenslotte op uit moet komen, zodat hij alle hoop opgeeft om geluk te vinden waar geen geluk is; om verlost te worden door wat alleen maar pijn kan doen; om van chaos vrede te maken, van pijn vreugde en van de hel de Hemel. 2Probeer niet langer te winnen door te verliezen, of te sterven om te leven. 3Je kunt dan alleen maar om mislukking vragen.

3. Toch kun je even gemakkelijk om liefde vragen, om geluk en om eeuwig leven in een vrede die geen einde kent. 2Vraag hierom en je kunt alleen maar winnen. 3Vragen om wat je al hebt kan alleen maar succes hebben. 4Vragen dat wat onwaar is waar wordt, kan alleen maar mislukken. 5Vergeef jezelf je zinloze inbeeldingen en zoek niet langer wat je niet kunt vinden. 6Want wat is nu dwazer dan de hel te zoeken en te zoeken en nog eens te zoeken, wanneer je alleen maar met open ogen hoeft te kijken om te ontdekken dat de Hemel voor je ligt, via een deur die gemakkelijk opengaat om je welkom te heten?

4. Kom thuis. 2Je hebt je geluk niet gevonden op vreemde plaatsen en in oneigen vormen die geen betekenis voor je hebben, hoewel je geprobeerd hebt ze betekenisvol te maken. 3Deze wereld is niet waar jij thuishoort. 4Jij bent hier een vreemde. 5Maar het is je gegeven het middel te vinden waardoor de wereld niet langer voor wie dan ook een gevangenis of huis van bewaring schijnt.

5. Vrijheid is je gegeven waar jij alleen maar ketens en ijzeren deuren zag. 2Maar je moet van gedachten veranderen over het doel van de wereld, wil je een uitweg vinden. 3Je zult gevangen zijn totdat heel de wereld door jou als gezegend wordt gezien, en iedereen van jouw vergissingen bevrijd wordt en gerespecteerd wordt zoals hij is. 4Jij hebt hem niet gemaakt; en jezelf evenmin. 5En terwijl je de ene bevrijdt, wordt de andere aanvaard zoals hij is.

6. Wat doet vergeving? 2In waarheid heeft het geen functie en doet het niets. 3Want in de Hemel is het onbekend. 4Het is alleen nodig in de hel, waar het een geweldige functie te vervullen heeft. 5Is de ontsnapping van Gods geliefde Zoon aan kwade dromen, die hij fantaseert en toch voor waar houdt, geen waardig doel? 6Wie zou op meer kunnen hopen, zolang het lijkt dat er een keuze te maken valt tussen succes en mislukking, tussen liefde en angst?

7. Er is geen andere vrede dan de vrede van God, omdat Hij één Zoon heeft die geen wereld kan maken tegengesteld aan Gods Wil en aan die van hemzelf, die dezelfde is als de Zijne. 2Wat zou hij in zo'n wereld kunnen hopen te vinden? 3Het kan geen werkelijkheid hebben omdat het nooit geschapen werd. 4Zou hij hier vrede willen zoeken? 5Of moet hij wel zien dat de wereld, zoals hij die bekijkt, alleen maar kan misleiden? 6Toch kan hij leren er op een andere manier naar te kijken, en de vrede van God vinden.

8. Vrede is de brug waarover eenieder zal gaan om deze wereld achter zich te laten. 2Maar vrede begint in de wereld die als anders wordt waargenomen, en die vanuit deze nieuwe waarneming naar de Hemelpoort leidt en naar de weg daarvoorbij. 3Vrede is het antwoord op tegenstrijdige doelen, op zinloze reizen, krankzinnige, vergeefse bezigheden, en ondernemingen zonder betekenis. 4Nu is de weg gemakkelijk, terwijl die geleidelijk oploopt naar de brug waar de vrijheid in de vrede van God ligt.

9. Laten we vandaag niet opnieuw verdwalen. 2We gaan naar de Hemel en het pad is recht. 3Alleen als we proberen af te dwalen kan er oponthoud zijn en nodeloze tijdverspilling op doornige zijwegen. 4God alleen is betrouwbaar en Hij zal onze voetstappen leiden. 5Hij zal Zijn Zoon in nood niet in de steek laten, en hem evenmin voor altijd van zijn thuis laten afdwalen. 6De Vader roept; de Zoon zal gehoor geven. 7En dat is al wat er te zeggen valt van datgene wat een wereld gescheiden van God lijkt te zijn, waar lichamen werkelijkheid hebben.

10. Nu is er stilte. 2Zoek niet verder. 3Je bent gekomen tot waar de weg bedekt is met bladeren van bedrieglijke verlangens, gevallen van de bomen van hopeloosheid die jij vroeger zocht. 4Nu zijn ze vertrapt. 5En je kijkt op naar de Hemel, waarbij de ogen van het lichaam nog maar voor een ogenblik langer dienst doen. 6De vrede is al herkend, ten langen leste, en je kunt voelen hoe haar zachte omhelzing je hart en je geest met vertroosting en liefde omringt.

11. Vandaag zoeken we geen afgoden. 2Daarin kan geen vrede gevonden worden. 3De vrede van God behoort ons toe, en alleen dit zullen we aanvaarden en willen. 4Vrede zij vandaag met ons. 5Want we hebben een eenvoudige, blije manier gevonden om de wereld van de dubbelzinnigheid achter ons te laten en onze wisselende doelen en eenzame dromen te vervangen door een enkelvoudig doel en kameraadschap. 6Want vrede is eenwording, als het van God komt. 7We zoeken niet verder. 8We zijn dicht bij huis en komen steeds dichterbij, telkens wanneer we zeggen:

Er is geen vrede dan de vrede van God,
En ik ben blij en dankbaar dat het zo is.Donaties via PayPal

Of email me voor het rekeningnummer van Stichting Absolute 1 wanneer je je waardering in geld uit wil drukken en bij wil dragen aan dit waardevolle werk. Alles wat je geeft heb je aan jezelf gegeven.


Hier is de link naar het volledige bestand van “Het lied van het gebed” waarin je meer leest over vergeving.
Het lied van het gebed
Het lied van het gebed als rtf bestand.


Zustersites:
www.absolute1.net met spirituele ebooks, de meeste gratis, en kwaliteitsmateriaal voor kinderen.

www.trans4mator.nl Energetische technieken om innerlijke blokkades op te ruimen.

Wat is "Een cursus in wonderen?"         Bespreking: Het Licht in het Onze Vader         Een paar hoofdstukken uit "Het Licht in het Onze Vader door Margareth Lee

MP3 Audio: Heel je verleden       Les 274. Vandaag behoort aan Liefde toe      Les 200. De vrede van God      Lillian Dewaters - God is alles

Het lied van het gebed         Spirituele begeleiding e.a. diensten         Agenda          Je bent onschuldig         contact