Wat is "Een cursus in wonderen?"         Bespreking: Het Licht in het Onze Vader         Een paar hoofdstukken uit "Het Licht in het Onze Vader door Margareth Lee

MP3 Audio: Heel je verleden       Les 274. Vandaag behoort aan Liefde toe      Les 200. De vrede van God      Lillian Dewaters - God is alles

Het lied van het gebed         Spirituele begeleiding e.a. diensten         Agenda          Je bent onschuldig         contact
Je bent onschuldig
   Onschuldige lezer - wie je ook denkt dat je bent,

Wanneer ik mensen vertel dat ze onschuldig zijn, is hun eerste reactie om dit af te wijzen. De meeste mensen geloven niet in onvoorwaardelijke onschuld. Dus misschien vraag je je af hoe ik iedereen beschrijf als onschuldig.

Wel, als persoonlijkheid ben je onschuldig, want je weet niet eens wat je doet. Je hebt geen keus, je leeft volgens je programma en bent volledig geconditioneerd.

Wanneer je bewust begint te worden, zul je je bewust worden van je verantwoordelijkheid. Individueel ben je verantwoordelijk en tegelijk onschuldig, want wanneer je bewust bent, weet je dat wat je ook doet, het toch niet echt is.

Betekent dat dat je mensen gerust kwaad kunt doen?
Dat is een belachelijk idee. Een bewust individu weet dat alles wat hij/zij geeft, meer dan honderdvoudig terugkeert. Alles wat je geeft heb je jezelf gegeven. Je kunt nooit een ander kwaad doen, alleen jezelf. Dat geldt voor iedereen, of ze nu bewust zijn of niet. Vandaar de toestand van deze wereld.

Ik probeer hier iets uit te leggen, wat in feite onverklaarbaar is. Het is een ervaring en onvoorstelbaar voor het intellect.

Hopelijk herken je het en dan is het een feest. Samen bekrachtigen we dan het idee van onze onschuld in het collectieve bewustzijn. De meeste mensen geloven in schuld. Heel de wereld die we zien is gebaseerd op verwijten en andere projecties van schuld. Persoonlijkheden zien overal schuld, in zichzelf en anderen en iedereen zet een masker op van valse onschuld. Ze zijn slachtoffer en ieder ander is een mogelijke vijand. Gelukkig beginnen steeds meer mensen in te zien dat deze slachtoffer mentaliteit en jezelf en anderen de schuld geven geen enkel goed doet.

Er zijn zelfs leraren van “Een cursus in wonderen“ die er grapjes over maken. Scott Kalechstein Grace beschreef een aantal gewoonten die bruikbaar kunnen zijn als je van drama houdt. Hier volgt een stukje uit “The Seven Habits of Highly Dramatic People“. (de zeven gewoonten van zeer dramatische mensen):

#7 Zorg dat je je stevig verankert in de 3 S'n...
Schuld, schuld en schuld.
We hebben al gesproken over jezelf de schuld geven. Maar laat dat je niet weerhouden om ook ieder ander de schuld te geven. Gaat het leven niet zoals je wil? Schuld, schuld, schuld! Uit eerst verwijten, stel later vragen en neem misschien verantwoordelijkheid. Moeder en vader, vrienden (als je die nog hebt), je partner (als hij/zij nog in de buurt is), de regering, grote bedrijven en natuurlijk God zijn geschikte doelen.

Zelf de verantwoordelijkheid nemen kan ertoe leiden dat er oplossingen komen voor problemen, wat goed drama wegspoelt. Wees in plaats daarvan gul met de schuld-spuitbus, en besproei iedereen ermee, zonder enig voorbehoud, ongecensureerd en onversneden. Schuld, schuld, schuld!

Scott brengt het als grap, maar het hele ego-denken berust op projectie van schuld, dat is schuld zien in jezelf en in anderen. Het menselijk denken is er helemaal van doordrongen. Soms lijkt het net vergif. En de enige oplossing volgens “Een cursus in wonderen“ is vergeving. Het staat dan ook vol met teksten over vergeving. Inmiddels heb ik geleerd dat vergeving iets heel anders is dan ik vroeger leerde. Ik noem het dan ook eerder loslaten of onthechten of weerstand opruimen. Jezus gebruikt het woord “vergeven“ omdat jij het goed kent, ook al weet je misschien niet wat het echt inhoudt. Wat er traditioneel mee bedoeld wordt, noemt Hij vergeving-ter-vernietiging en beschrijft het als volgt in “Het lied van het gebed“:

L-2.I.2. Vergeving-ter-vernietiging zal daarom het oogmerk van de wereld veel beter dienen dan haar werkelijk doel en de eerlijke middelen waarmee dit doel wordt bereikt.
2Vergeving-ter-vernietiging zal geen enkele zonde over het hoofd zien, geen misdaad, geen schuld die ze zoeken, vinden en 'liefhebben' kan. 3Zij haalt haar hart op aan fouten, en in haar blikveld doemen vergissingen groot op, groeien en zwellen aan. 4Ze pikt zorgvuldig al het slechte eruit, en negeert het liefdevolle als een pest: iets verachtelijks vol gevaar en dood. 5Vergeving-ter-vernietiging is de dood, en dat ziet ze in alles wat ze waarneemt en haat. 6Gods genade is nu een dolk geworden die de heilige Zoon die Hij liefheeft, vernietigen wil.

En verderop zegt Hij:
L-2.I.10. Dit is de wereld van tegenstellingen. 2En jij moet daar kiezen, zolang deze wereld voor jou realiteit bezit. 3Jij moet echter keuze-alternatieven leren, anders zul je niet in staat zijn je vrijheid te verwerven. 4Laat het jou dan duidelijk zijn wat vergeving precies betekent, en leer wat ze zijn moet om jou te bevrijden. 5Het niveau van jouw gebed hangt hiervan af, want hier wacht ze op haar vrijheid om boven de wereld van chaos tot vrede op te stijgen.

Deze tekst houdt in dat je nu niet kunt kiezen, want je kent de keuzemogelijkheden niet. Je zult verbaasd en verheugd zijn wanneer je ontdekt wat mogelijk is en hoe je jezelf en de wereld kunt vergeven.


Hier is de link naar het volledige bestand van “Het lied van het gebed“ waarin je meer leest over vergeving.
Het lied van het gebed in pdf formaat.       Het lied van het gebed als rtf bestand.


De voordelen van vergeving.

In “Het lied van het gebed“ dat een aanvullende tekst is op de Cursus, is een hoofdstuk gewijd aan wat vergeving echt inhoudt en de misvattingen erover. Vergeving is in feite onthechting, het loslaten van je eigen projecties. Dat zijn de ideeën die je hebt over anderen en over levenssituaties. Die ideeën zijn altijd fout, want ze zijn gebaseerd op het ego-denksysteem dat je hebt aangeleerd. Zelfs het zogenaamd goede van deze manier van denken is een aanval op jou, want het is niet in overeenstemming met wie je echt bent. Wat jij in wezen echt bent heeft geen tegengestelde, het is door en door goed.

Toen ik pas met de Cursus begon deed ik al een tijd mee aan demonstraties om dieren te beschermen. Dit was een een sterke drang in mij. Ik heb aan allerlei akties meegedaan. Tot ik uiteindelijk in Brussel bij het parlement meemaakte dat het grote keien hagelde op mijn hoofd. Toen begreep ik dat mijn innerlijke leiding het er niet mee eens was en ik nam het besluit dat ik me eerst aan de Cursus zou wijden en dan zou zien wat ik voor de dieren kon doen. Ik moest nog leren dat de bescherming van alle dieren en mensen bij God ligt. Inmiddels begrijp ik dat ik het dierenleed verergerde door het echt te maken.

In Johannes 12:32 staat: “En als ik verheven word van de aarde zal ik alles tot mij aantrekken.“ Dat houdt in dat als mijn identiteit, mijn gevoel van Wie Ik Ben voldoende verheven is, Het al het zichtbare naar het niveau zal aantrekken waarop mijn ik zich bevindt. Zo corrigeren we onaangename uiterlijke omstandigheden. We doen dat niet door manipulatie en te proberen alles buiten ons te regisseren.

Het wordt gedaan door je besef van wie je bent, te verheffen en te begrijpen dat er geen afgescheidenheid bestaat tussen wie je bent en de manier waarop het aan jou verschijnt.
“I need do nothing, ik hoef niets te doen,“ zegt “Een cursus in wonderen“. Héhé, wat een opluchting...
Natuurlijk is er wel werk aan de winkel, maar het is innerlijk werk. Je hoeft niet rond te rennen om dingen te veranderen.

Ik begrijp mensen wel die zo graag voor dieren willen opkomen. Om in te zien hoe je daarmee juist bijdraagt aan het lijden van dieren helpt het misschien om alles in deze wereld van contrast als een soort driehoek te zien.
overstijgen van dualisme

Ik zag een keer een buurman samen met een andere man staan kijken naar een groepje tieners die in een auto aan de overkant van de straat stapten. Ik dacht dat de buurman en zijn maat dreigend keken. Ik dacht dat ze eruit zagen als 2 gevangenisboeven. Wat een projecties! Ik heb gevangenissen gemaakt, agressie, misdadigers, misdaad, en dat alles in een seconde!

Ego zit vol valstrikken om je mee te laten doen aan de wereld van illusie. Het heeft allerlei subtiele stiekeme manipulaties om je uit je werkelijkheid weg te houden. Ik kan wel zeggen “geef je illusies op“, maar het is noodzakelijk om de struikelblokken op je pad te herkennen en op te ruimen.

Wanneer je een “wij versus de ander“ positie inneemt, leef je immers vanuit afscheiding en besef je niet dat je één bent met alles en iedereen. Dat geldt voor elke weerstand tegen wat voor wantoestanden dan ook, het milieu, armoede, onderdrukking, misbruik, machtsmisbruik, ongelijkheid enz. Zolang je een afgescheiden identiteit hebt en niet beseft dat je één bent met de ander, ben je je ook niet bewust van het spiegeleffect. Iedereen spiegelt jou. Alles wat er in je leeft wordt in je buitenwereld uitgebeeld. Wat je ziet ben je zelf! We zijn één!

Een ander belangrijk principe is onvoorwaardelijke liefde. Alles wat er is, bestaat door onvoorwaardelijke liefde, een liefde die niet oordeelt. Voor de goddelijke Geest zijn wij net als kinderen die buiten oorlogje of zo spelen en God ziet niets in ons dat laakbaar of slecht is. Ik denk alleen dat Het graag zou willen dat we weer binnen komen om allemaal gezellig samen te zijn...
In wezen zijn we allemaal onvoorwaardelijke liefde. We hebben geleerd te oordelen en zitten vol weerstand, maar dat is niet wie we zijn.

Het contrast van “goed en kwaad“ dat we waarnemen lost op doordat we onze projectie loslaten en vergeven. Er zijn meer manieren om dat te doen.
Wanneer we vergeven hebben we onszelf niet langer als afgescheiden van de ander gezien. Of we hebben de betekenis die we gaven aan de situatie losgelaten. In beide gevallen zal het probleem dat ons van streek maakte verdwijnen.

Wat je veel merkt is dat mensen het liefste bevrijd zouden willen zijn van het hele contrast. Vooral als het persoonlijk invloed op ze heeft. Het is echter een fundamenteel onderdeel van ons “spel“ hier. We hebben het geconstrueerd en hoewel het niet echt is, ervaren we het wel.

Door vergeving lost echter elk probleem op in het niets van waaruit het kwam. En door te beseffen dat het niet echt is, kun je met innerlijke vrede naar al je ervaringen kijken. Je denkt dan “kijk wat ik gecreëerd heb!“ zonder schuldgevoel, maar met bewondering. Zulke onmogelijke situaties te kunnen scheppen getuigt van onvoorstelbare macht. Je bent een volmaakt goddelijk wezen dat een goddeloze wereld kan ervaren vol onvolmaaktheid, ziekte, lijden, schijnbare liefdeloosheid en gebrek... En omdat je het niet veroordeelt, heb je ook geen weerstand en het lost op. Het lost op doordat je een hoger principe hebt gebruikt om het op te lossen. Dat is de enige oplossing in de wereld van illusie. Je moet dus naar een hoger niveau. Dan weet je: “Ook al heb ik negatieve ervaringen, ik ben en blijf goddelijk. Een goddelijk wezen met pijn en angst, dat is gewoon onmogelijk. God kan echt alles!“

Tot dan kost alles in deze ervaringswereld je ongelooflijk veel energie en levenskracht. Die energie komt allemaal vrij zodra je begint je grieven los te laten en je denken te transformeren. Probeer je eens in te denken hoe het zou zijn om altijd te leven met een gemoedstoestand alsof je verliefd bent, alleen is dat gevoel op alles en iedereen gericht. Het is alsof je aldoor op wolkjes loopt.

De Cursus in wonderen vertelt heel veel over de voordelen van vergeving. Als we de associatie loslaten dat iemand ons kwaad heeft gedaan en dat we die persoon “vergeven“, is dat geen radicale transformatie van ons denken? Als je denkvermogen scheppend is en je altijd alles wat je meemaakt zelf aantrekt in je leven, wie kun je dan iets verwijten? De hele maatschappij is gefundeerd op het denken in termen van schuld en als de vinger niet naar een ander kan wijzen, dan wijzen we maar naar onszelf. Wat als je kiest om jezelf en iedereen als volledig onschuldig te zien? Vergeving, loslaten, biedt je echt alles wat je wenst.

Uit les 122: Vergeving biedt alles wat ik wens. 1. Wat zou je kunnen willen dat vergeving niet kan geven? 2Wil je vrede? 3Vergeving biedt je vrede. 4Wil je geluk, een kalm denkvermogen, zekerheid wat je doel betreft en een gevoel van waarde en schoonheid, die de wereld transcendeert? 5Wil je altijd aandacht en veiligheid en de warmte van een heel zekere bescherming? 6Wil je een kalmte, die niet verstoord kan worden, een vriendelijkheid, die nooit gekwetst kan worden, een diepe, blijvende troost en een rust -zo volmaakt dat ze nooit uit haar doen kan zijn?

2. Dat alles biedt de vergeving je, en meer. 2Ze sprankelt in je ogen als je ontwaakt en schenkt je vreugde waarmee je de dag aan kunt. 3Ze streelt je voorhoofd terwijl je slaapt en vlijt zich neer op je oogleden, zodat je angstige dromen, noch dromen over het kwaad, boosaardigheid en agressie ziet. 4En wanneer je weer ontwaakt, biedt ze je opnieuw een gelukkige, vredige dag. 5Dat alles biedt vergeving je, en meer.

3. Vergeving maakt dat de sluier wordt opgeheven, die het gelaat van Christus verbergt voor wie met niet vergevingsgezinde ogen naar de wereld kijken. 2Ze laat je Gods Zoon herkennen en bevrijdt je geheugen van al de dode gedachten, zodat de herinnering aan je Vader zich over de drempel van je denkvermogen heen kan zetten. 3Wat zou je kunnen verlangen dat vergeving niet kan geven?

Uit Les 192: 4Vergeving kijkt met zachtheid neer op alles wat in de Hemel onbekend is, ziet het verdwijnen, en laat de wereld als een schone, onbeschreven lei achter waarop het Woord van God nu de zinloze symbolen die er eerst geschreven stonden, kan vervangen. 2Vergeving is het middel waardoor de angst voor de dood overwonnen wordt, omdat die nu geen hevige aantrekkingskracht bezit en schuld verdwenen is. 3Vergeving laat het lichaam gezien worden als wat het is: een eenvoudig leermiddel dat terzijde wordt gelegd wanneer het leren voltooid is, maar dat hem die leert in het geheel niet verandert.

Het is onze missie om je alle mogelijkheden te tonen waarmee je een echt vervullend vreugdevol leven kunt leiden. We willen een gemeenschap van mensen die elkaar steunen en het Licht in elkaar zien. een-cursus-in-wonderen.info is de leidende Nederlandstalige website om jou je macht terug te geven. We wijden ons vastberaden aan het verschaffen van informatie waarmee mensen een gelukkig, vredig en welvarend leven kunnen leiden.

Elk individu heeft oneindig veel meer invloed in deze wereld dan je misschien beseft, zonder dat je hoeft te sleutelen aan de maatschappij of dingen buiten jou. Je ware bijdrage aan de wereld geeft je een enorme macht en verantwoordelijkheid. Dit omvat ook dat je verdient om gerespecteerd, geprezen en bemind te worden voor je bijdrage aan de bevrijding van allen.
Kun je je voorstellen hoe je je dan zult voelen? Wil je ook de ware onschuld en het Licht in iedereen zien, ook in jezelf? Doe mee met ons op deze magnifieke reis zodat je werkelijk het leven kunt gaan leiden dat je echt gelukkig zal maken. Het leven dat je verdient en dat in overeenstemming is met wie je echt bent.

Hier is de link naar het volledige bestand van “Het lied van het gebed“ waarin je meer leest over vergeving.
Het lied van het gebed in pdf formaat.       Het lied van het gebed als rtf bestand.

Jij die op het spirituele pad bent, nodig ik graag uit voor onze bijeenkomsten rond thema's uit “Een cursus in wonderen“ op zondagmiddag in Almere. Als je samen met mij aan dit boek begint, zul je totaal transformeren en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Doe nu mee aan deze workshops als je sprongsgewijs bewust wil worden. Er is niets zoals dit op deze planeet. Ik doe de sessies bij mij thuis en de ruimte is beperkt, dus reserveer alvast een plek.
Een paar mensen vroegen mij om de jaarcursus te doen via Skype-bijeenkomsten. We doen dit de eerste dinsdag van de maand rond 16.00 uur. email me om mee te doen.

We zijn één in Onschuld, Liefde en Licht,
Margareth


Donaties via PayPal

Of email me voor het rekeningnummer van Stichting Absolute 1 wanneer je je waardering in geld uit wil drukken en bij wil dragen aan dit waardevolle werk. Alles wat je geeft heb je aan jezelf gegeven.
Zustersites:
www.absolute1.net met spirituele ebooks, de meeste gratis, en kwaliteitsmateriaal voor kinderen.

www.trans4mator.nl Energetische technieken om innerlijke blokkades op te ruimen.

Wat is "Een cursus in wonderen?"         Bespreking: Het Licht in het Onze Vader         Een paar hoofdstukken uit "Het Licht in het Onze Vader door Margareth Lee

MP3 Audio: Heel je verleden       Les 274. Vandaag behoort aan Liefde toe      Les 200. De vrede van God      Lillian Dewaters - God is alles

Het lied van het gebed         Spirituele begeleiding e.a. diensten         Agenda          Je bent onschuldig         contact