Wat is "Een cursus in wonderen?"         Bespreking: Het Licht in het Onze Vader         Een paar hoofdstukken uit "Het Licht in het Onze Vader door Margareth Lee

MP3 Audio: Heel je verleden       Les 274. Vandaag behoort aan Liefde toe      Les 200. De vrede van God      Lillian Dewaters - God is alles

Het lied van het gebed         Spirituele begeleiding e.a. diensten         Agenda          Je bent onschuldig         contact

LES 274


Vandaag behoort aan Liefde toe. Laat me niet bang zijn.


1. Vader, vandaag wil ik alles laten zijn zoals U ze geschapen hebt, en Uw Zoon de eer geven die past bij zijn zondeloosheid; de liefde van een broeder voor zijn broeder en zijn Vriend. 2Hierdoor ben ik verlost. 3Hierdoor zal de waarheid eveneens binnentreden waar illusies waren, licht zal alle duisternis vervangen en Uw Zoon zal weten dat hij is zoals U hem geschapen hebt.

2. Een speciale zegening komt vandaag tot ons, van Hem Die onze Vader is. 2Schenk Hem deze dag en er zal vandaag geen angst zijn, omdat de dag aan Liefde gegeven is.Donaties via PayPal

Of email me voor het rekeningnummer van Stichting Absolute 1 wanneer je je waardering in geld uit wil drukken en bij wil dragen aan dit waardevolle werk. Alles wat je geeft heb je aan jezelf gegeven.


Hier is de link naar het volledige bestand van “Het lied van het gebed“ waarin je meer leest over vergeving.
Het lied van het gebed in pdf formaat.      Het lied van het gebed als rtf bestand.


Zustersites:
www.absolute1.net met spirituele ebooks, de meeste gratis, en kwaliteitsmateriaal voor kinderen.

www.trans4mator.nl Energetische technieken om innerlijke blokkades op te ruimen.

Wat is "Een cursus in wonderen?"         Bespreking: Het Licht in het Onze Vader         Een paar hoofdstukken uit "Het Licht in het Onze Vader door Margareth Lee

MP3 Audio: Heel je verleden       Les 274. Vandaag behoort aan Liefde toe      Les 200. De vrede van God      Lillian Dewaters - God is alles

Het lied van het gebed         Spirituele begeleiding e.a. diensten         Agenda          Je bent onschuldig         contact